Cảm biến đo nhiệt độ

Cảm biến đo nhiệt độ được dùng để đo nhiệt độ bên trong kết cấu bê tông hoặc trong nước. Cảm biến đo nhiệt độ loại dây rung được thiết kế theo nguyên lý các kim loại khác nhau sẽ có hệ số giãn nở tuyến tính khác nhau với sự thay đổi nhiệt độ.