Thiết bị đo dịch chuyển, biến dạng Crackmeter

Thiết bị đo dịch chuyển biến_dạng_Crackmeter được thiết kế để đo sự dịch chuyển trên bề mặt của khe nứt, khớp nối. Nó được lắp đặt bởi vữa, bu-lông, keo và hai neo tiện ren (khớp bi) ở hai bên khe nứt.

Thiết bị đo dịch chuyển biến_dạng_Crackmeter được thiết kế để đo dịch chuyển của các khớp nối giữa hai kết cấu, khe nứt tại các công trình như toà nhà, cầu, đường ống, đập bê tông,… Hai đầu của thiết bị được gắn vào hai neo (với khớp bi) sau đó sẽ được trám vữa, bắt bu lông, hàn hoặc đổ keo trên bề mặt kết cấu. Đối với khung gá mô hình 3-D sẽ cho phép đo dịch chuyển theo ba chiều trực giao nhau XYZ, đối với lưới địa kỹ thuật có thể dùng một loại kẹp đặc biệt để gắn thiết bị.