VIETNAM ENVIRONMENTAL & GEOTECHNICAL INSTRUMENTATION JOINT STOCK COMPANY

Trust For All Projects

SERVICE OF SUPPLYING & INSTALLING OF GEOTECHNICAL & ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS

Tháng Chín 14, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc trượt lở

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc trượt lở là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Chín 24, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Chín 6, 2019

Ghi đo thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường và lập Báo cáo

Ghi đo thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường và viết Báo cáo là một trong những dịch vụ của công ty cổ […]
Tháng Mười Hai 4, 2019

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT – Cone Penetration Test

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT – Cone Penetration Test – là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Chín 18, 2019
thiết bị quan trắc mỏ

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc mỏ khai thác

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc mỏ khai thác là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Chín 11, 2019

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường tự động

Cung cấp, lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động cho các công trình lớn như thuỷ điện, nhiệt điện, hầm giao thông, hồ chứa, dự […]
Tháng Chín 18, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc bãi thải nhiệt điện, mỏ

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc bãi thải xỉ nhiệt điện, tuyển quặng là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần […]
Tháng Chín 12, 2019
Hydropower dam instrumentation

Supplying, Installing of Environmental & Geotechnical Instrumentation for Hydropower Dam and Reservoir

Supplying, installing of environmental & geotechnical instrumentation for hydropower dam and reservoir is one of the key services of Vietnam Environmental & Geotechnical Instrumentation Joint Stock […]
Tháng Ba 13, 2019
Supplying of Geotechnical & Environmental Instrumentation

Supplying of Geotechnical & Environmental Instrumentation

Supplying of environmental & geotechnical instrumentation is one of the key services of Vietnam Environmental & Geotechnical Instrumentation Joint Stock Company (VEGI JSC). VEGI has a […]
Tháng Chín 18, 2019
Thiết bị quan trắc hố móng

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nhà cao tầng

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nhà cao tầng là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa […]
Tháng Mười Một 5, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình_giao_thông như hầm, cầu, đường,…là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết […]
Tháng Chín 24, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nghiêng công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc nghiêng công trình là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Chín 24, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc thấm công trình là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị […]
Tháng Chín 5, 2019

Cho thuê thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Cho thuê thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ của công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Chín 17, 2019

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đường giao thông

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đường giao thông là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thiết bị quan […]
Tháng Ba 13, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc

Installing of Geotechnical & Environmental Instruments

Installing of environmental & geotechnical instrumentation is one of the key services of Vietnam Environmental & Geotechnical Instrumentation Joint Stock Company (VEGI.,JSC). VEGI has a team […]
Tháng Ba 13, 2019
Thiết bị quan trắc hầm

Tư vấn, thiết kế thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Tư vấn, thiết kế hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty cổ […]
Tháng Ba 13, 2019
Sửa chữa thiết bị quan trắc

Sửa chữa, Bảo dưỡng & Kiểm định thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường

Sửa chữa và Kiểm định thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật & Môi trường là một trong những dịch vụ của Công ty cổ phần […]

SERVICE OF SUPPLYING & INSTALLING OF GEOTECHNICAL & ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS